Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Fuut


Wetenschappelijke naam

Podiceps cristatus

English name

Great Crested Grebe

Broedparen 2013-2015

11.000-16.000

Winteraantallen 2013-2015

20.000-25.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok