Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Middelste Bonte Specht


Wetenschappelijke naam

Dendrocoptes medius

English name

Middle Spotted Woodpecker

Broedparen 2013-2015

540-850

Winteraantallen 2013-2015

1500-2500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data