Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Bonte Specht


Wetenschappelijke naam

Dendrocopos major

English name

Great Spotted Woodpecker

Broedparen 2013-2015

75.000-100.000

Winteraantallen 2013-2015

200.000-300.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie