aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Schwarzspecht


latin_name

Dryocopus martius

English name

Black Woodpecker

broedparen 2013-2015

700-1000

winteraantallen 2013-2015

2000-3000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok