Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Hop


Wetenschappelijke naam

Upupa epops

English name

Eurasian Hoopoe

Broedparen 2013-2015

0-3

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes