Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bijeneter


Wetenschappelijke naam

Merops apiaster

English name

European Bee-eater

Broedparen 2013-2015

2-12

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok