Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

IJsvogel


Wetenschappelijke naam

Alcedo atthis

English name

Common Kingfisher

Broedparen 2013-2015

400-1200

Winteraantallen 2013-2015

1500-4000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes