aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Mauersegler


latin_name

Apus apus

English name

Common Swift

broedparen 2013-2015

40.000-60.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie