Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gierzwaluw


Wetenschappelijke naam

Apus apus

English name

Common Swift

Broedparen 2013-2015

40.000-60.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok