Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ruigpootuil


Wetenschappelijke naam

Aegolius funereus

English name

Boreal Owl

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data