Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ransuil


Wetenschappelijke naam

Asio otus

English name

Long-eared Owl

Broedparen 2013-2015

2200-3000

Winteraantallen 2013-2015

7000-12.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data