Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bosuil


Wetenschappelijke naam

Strix aluco

English name

Tawny Owl

Broedparen 2013-2015

4500-5500

Winteraantallen 2013-2015

14.000-18.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes