Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dwerguil


Wetenschappelijke naam

Glaucidium passerinum

English name

Eurasian Pygmy Owl

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok