Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Oehoe


Wetenschappelijke naam

Bubo bubo

English name

Eurasian Eagle-Owl

Broedparen 2013-2015

16-23

Winteraantallen 2013-2015

40-60

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok