Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kerkuil


Wetenschappelijke naam

Tyto alba

English name

Western Barn Owl

Broedparen 2013-2015

1250-2900

Winteraantallen 2013-2015

4000-10.000

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes