Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Monniksparkiet


Wetenschappelijke naam

Myiopsitta monachus

English name

Monk Parakeet

Broedparen 2013-2015

15-20

Winteraantallen 2013-2015

40-60

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes