Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Halsbandparkiet


Wetenschappelijke naam

Psittacula krameri

English name

Rose-ringed Parakeet

Broedparen 2013-2015

2000-2300

Winteraantallen 2013-2015

10.000-12.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen