aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Halsbandsittich


latin_name

Psittacula krameri

English name

Rose-ringed Parakeet

broedparen 2013-2015

2000-2300

winteraantallen 2013-2015

10.000-12.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie