aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Zwergtaucher


latin_name

Tachybaptus ruficollis

English name

Little Grebe

broedparen 2013-2015

2100-2900

winteraantallen 2013-2015

5200-6500

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen