Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zomertortel


Wetenschappelijke naam

Streptopelia turtur

English name

European Turtle Dove

Broedparen 2013-2015

1200-1400

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie