Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Turkse Tortel


Wetenschappelijke naam

Streptopelia decaocto

English name

Eurasian Collared Dove

Broedparen 2013-2015

55.000-70.000

Winteraantallen 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok