aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Türkentaube


latin_name

Streptopelia decaocto

English name

Eurasian Collared Dove

broedparen 2013-2015

55.000-70.000

winteraantallen 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen