Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Houtduif


Wetenschappelijke naam

Columba palumbus

English name

Common Wood Pigeon

Broedparen 2013-2015

250.000-500.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok