aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Ringeltaube


latin_name

Columba palumbus

English name

Common Wood Pigeon

broedparen 2013-2015

250.000-500.000

winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie