Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Holenduif


Wetenschappelijke naam

Columba oenas

English name

Stock Dove

Broedparen 2013-2015

45.000-55.000

Winteraantallen 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen