Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Stadsduif


Wetenschappelijke naam

Columba livia forma domestica

English name

Feral Rock Dove

Broedparen 2013-2015

10.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

25.000-75.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok