Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Alk


Wetenschappelijke naam

Alle alle

English name

Little Auk

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok