Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zeekoet


Wetenschappelijke naam

Uria aalge

English name

Common Murre

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1000-2500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes