Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witvleugelstern


Wetenschappelijke naam

Chlidonias leucopterus

English name

White-winged Tern

Broedparen 2013-2015

0-7

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok