aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Trauerseeschwalbe


latin_name

Chlidonias niger

English name

Black Tern

broedparen 2013-2015

1350-1570

winteraantallen 2013-2015

0

aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter schatting 1979-1983

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter schatting 1979-1983

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data