Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Stern


Wetenschappelijke naam

Chlidonias niger

English name

Black Tern

Broedparen 2013-2015

1350-1570

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie