Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dwergstern


Wetenschappelijke naam

Sternula albifrons

English name

Little Tern

Broedparen 2013-2015

620-925

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok