Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Stern


Wetenschappelijke naam

Sterna paradisaea

English name

Arctic Tern

Broedparen 2013-2015

850-1050

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes