Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Mantelmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus marinus

English name

Great Black-backed Gull

Broedparen 2013-2015

60-70

Winteraantallen 2013-2015

5400-6500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes