Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Kumlien`s Gull


Scientific name

Larus glaucoides kumlieni

Dutch name

Kumliens Meeuw

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983