Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Stormmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus canus

English name

Mew Gull

Broedparen 2013-2015

3300-3700

Winteraantallen 2013-2015

350.000-430.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes