Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Stormmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus canus

English name

Mew Gull

Broedparen 2013-2015

3300-3700

Winteraantallen 2013-2015

350.000-430.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie