Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartkopmeeuw


Wetenschappelijke naam

Ichthyaetus melanocephalus

English name

Mediterranean Gull

Broedparen 2013-2015

1400-2500

Winteraantallen 2013-2015

30-60

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok