aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Schmarotzerraubmöwe


latin_name

Stercorarius parasiticus

English name

Parasitic Jaeger

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data