Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Oeverloper


Wetenschappelijke naam

Actitis hypoleucos

English name

Common Sandpiper

Broedparen 2013-2015

10-20

Winteraantallen 2013-2015

20-50

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data