aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Waldwasserläufer


latin_name

Tringa ochropus

English name

Green Sandpiper

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

1000-1500

aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

Broedzeker 2013-2015 vs 1973-1977

verschil in broedzekerheid tussen beide periodes

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen