Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witgat


Wetenschappelijke naam

Tringa ochropus

English name

Green Sandpiper

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1000-1500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data