Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vaal Stormvogeltje


Wetenschappelijke naam

Oceanodroma leucorhoa

English name

Leach's Storm Petrel

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes