Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vaal Stormvogeltje


Wetenschappelijke naam

Hydrobates leucorhous

English name

Leach's Storm Petrel

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok