aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rotschenkel


latin_name

Tringa totanus

English name

Common Redshank

broedparen 2013-2015

17.000-20.000

winteraantallen 2013-2015

7700-11.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie