Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wulp


Wetenschappelijke naam

Numenius arquata

English name

Eurasian Curlew

Broedparen 2013-2015

3900-4800

Winteraantallen 2013-2015

160.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok