aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Pfuhlschepfe


latin_name

Limosa lapponica

English name

Bar-tailed Godwit

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

61.000-76.000

aantallen

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

 

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen