Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rosse Grutto


Wetenschappelijke naam

Limosa lapponica

English name

Bar-tailed Godwit

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

61.000-76.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok