Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grutto


Wetenschappelijke naam

Limosa limosa

English name

Black-tailed Godwit

Broedparen 2013-2015

31.000-38.000

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes