aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Waldschnepfe


latin_name

Scolopax rusticola

English name

Eurasian Woodcock

broedparen 2013-2015

2200-3500

winteraantallen 2013-2015

2000-10.000

aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen